ŠERO

Šero


I. Teorie, vysvětlení, definice

Co je to Šero?

Šero je zvláštní realita, která prostupuje naším světem. Můžeme jej chápat jako jakousi alternativní dimenzi, která náš svět zároveň zrcadlí a zároveň je jeho opakem. To, co se děje v Šeru, může (ale nemusí) ovlivňovat i reálný svět a naopak.

Pro Jiné má Šero mnohá využití – je možné v něm bojovat, schovat se v jeho stínech, hovořit bez jazykové bariéry. Není ale dobré jej podcenit. Práce s Šerem vyčerpává, a neopatrného Jiného může Šero uvěznit či zcela pohltit. Duše takového nešťastníka se pak stává věčným poutníkem – padlým Jiným.

Svět si povzdechl a rozestoupil se. Do zad jako by mi udeřily letištní reflektory a vykrojily ze tmy dlouhý útlý stín. Stín se lehce vlnil, získával hloubku a prostor a postupně mě vtahoval do sebe – tam, kde žádné stíny nejsou. Pak se stín odtrhl od špinavého asfaltu, postupně se napřimoval a zapružil jako sloup těžkého dýmu. Běžel přede mnou…

Zrychlil jsem, prorazil šedivou siluetu a vstoupil do Šera. Barvy světa rázem pohasly. I auta na vozovce jako by v čemsi uvízla a zpomalila.

Noční hlídka, str. 27

Hladiny Šera

Šero má několik hladin, většina Jiných se však za celý život setká pouze s první a druhou. Jsou prokázány i další, hlubší, hladiny, ale do nich umí vstoupit jen Velcí Jiní (dalece mimo kategorie), popřípadě ti, kteří tomu byli speciálně vycvičeni (např. Inkvizice).

Pokud Jiný vstoupí do Šera, z našeho světa není vidět – maximálně tušíte něčí přítomnost či máte nepříjemný pocit, že za vámi někdo stojí. Na Jiného v Šeru nelze reagovat, mluvit ani kouzlit (není-li ve výjimečných případech řečeno jinak), on však vnímá (a může ovlivňovat – i útočit či kouzlit) reálný svět.
„Vlítla do Šera!“ vykřikl jsem, odlepil se od zdi a horečně pátral po svém stínu. Edgar si ale nejdřív prověřil, jestli nás nešálí a prostě nám nezmátla zrak.
V první hladině jsme se ocitli prakticky zároveň. Pohlédl jsem na Edgara s obavou – jak ho asi Šero změní?
Ale ne, nic zvláštního se nestalo. Zůstal téměř beze změny, jen vlasy mu mírně zřídly.
V druhé hladině, kde se domek proměnil v hrubě roubenou chatrč, jsme se zastavili a jeden na druhého pohlédli. Arina tu samozřejmě taky nebyla.
„Zmizela do třetí hladiny…,“ zašeptal Inkvizitor. Vlasy už mu vymizely úplně a lebka se vejčitě protáhla. Jinak to ale ještě pořád šlo, tvář měl skoro lidskou.
Během okamžiku jsme se ocitli ve třetí hladině, tedy v místech, kam by za normálních okolností měli vstupovat jen mágové první kategorie.
Po nebi pluly zářící mráčky – asi jako by se ocelové piliny vznášely v glycerinu. Místo slunce se kdesi vysoko nad našimi hlavami rozpilo nachově ohnivé mračno, jinak jediná barevná skvrna v souvislém šedavém závoji. A všude kolem, až k samému obzoru, se táhly nízké křivolaké stromky, z nichž si vědma zřejmě postavila své obydlí. Ostatně – byly to vůbec stromy? Nikde ani lísteček, jen změť přízračně propletených větví…
„Ona se dostala ještě hlouběji, Antone. Protože je mimo kategorie,“ řekl za mými zády Edgar. Otočil jsem se a pozorně si mága prohlédl. Kůži měl teď temně šedou, hlava byla úplně lysá a ještě protáhlejší, oči zapadlé…
A ocitl jsem se tam, kam mají za normálních okolností přístup povolen jen mágové mimo kategorie.
Stromy – pokud to samozřejmě opravdu byly stromy – úplně zmizely. Svět kolem nás byl najednou úplně rovný a plochý, asi jako středověká placka Země, spočívající na hřbetech tří velryb. Téhle krajině chyběl jakýkoli reliéf – všude kolem jen úplně rovná a nekonečná písečná pláň… Sehnul jsem se, nabral hrst písku a nechal si ho protékat mezi prsty. Byl šedý, jako má být v Šeru šedé všechno. Jenže v té šedivosti jako už by se daly tušit zárodky barev – dýmnatá perleť, ohnivé jiskřičky i zlatavé krupky…

 

Mech a další obyvatelé Šera

Modrý mech je obvyklým úkazem Šera Živí se lidskými emocemi a jeho přítomnost tedy naznačuje i dlouhodobou přítomnost lidí.
S dalšími obyvateli Šera se setkáte spíše na nižších hladinách a to jen velmi zřídka.

 

Betonové zdi, v běžné realitě jen špinavé, v Šeru ukázaly, jak hustě jsou porostlé tmavomodrým mechem. Taková ohavnost. Zřejmě tu nežije ani jeden Jiný, který by dům vyčistil… Přejel jsem dlaní nad zvlášť vysokým polštářkem; mech se okamžitě pohnul, jako by chtěl před žárem uniknout.

„Hoř,“ nařídil jsem mu.

Cizopasníky nemám rád. I když vlastně žádnou velkou škodu nenadělají a jen sají cizí emoce. Předpoklad, že velké kolonie modrého mechu jsou schopny rozkolísat lidskou psychiku a vyvolat jednou depresi, zatímco jindy nespoutané veselí, se zatím nepotvrdil. Já si ale odjakživa potrpěl na jistotu.

Noční hlídka, str. 92

 

II. Pravidla Šera

Herní značení

Osoba v první hladině Šera: bílá páska nad loktem

Osoba v druhé hladině Šera: bílé pásky nad loktem na obou pažích

Osoba ve třetí hladině Šera: dvě pásky nad loktem jedné paže, jedna páska nad loktem druhé paže

 

Hladiny Šera

–          Pokud stojí Jiný v reálném světě, může interagovat (kouzla, hovor, boj) s Jinými, kteří nejsou v Šeru. Mlhavě tuší přítomnost Jiných na první hladině Šera a Jiné na druhé hladině nevnímá.

–          Jiný na první hladině Šera může interagovat s ostatními Jinými na první hladině. Vnímá a může ovlivňovat Jiné v reálném světě, oni jeho přítomnost jen tuší. Sám mlhavě tuší přítomnost Jiného v druhé hladině Šera.

–          Jiný na druhé hladině Šera může interagovat s ostatními Jinými na druhé hladině. Vnímá a může ovlivňovat Jiné v reálném světě, oni o jeho přítomnosti netuší. Vnímá a může ovlivňovat Jiné na první hladině Šera, ti jeho přítomnost mlhavě tuší.

 

Vstup do Šera/Výstup z Šera

Vertikální pohyb mezi hladinami Šera je možný pouze o jednu hladinu, tj. můžete vstoupit/vystoupit z reálného světa do první hladiny Šera nebo z první hladiny do druhé (popřípadě naopak).

Propadnutí se z reality rovnou do druhé hladiny Šera není možné!

Hráč vstupuje do Šera nasazením bílé pásky a vstup trvá tak dlouho, než si pásku nasadíte. Chcete-li pokračovat dál, je třeba chvíli počkat (stačí pár vteřin) a pak si můžete nasadit pásku druhou. Pokud jste spoutání nebo vám někdo drží ruce, nemůžete vstupovat do Šera (nemůžete si reálně nasadit šerou pásku).

Pobyt v Šeru vám ubírá energii (Mg). Při vstupu si odečtete potřebnou energii (viz tabulka Šera každé specializace) a po uplynutí 15 min si jí odečtěte znovu. Totéž opakujte každých dalších 15 min (např. Upír 7. kategorie potřebuje na půlhodinový pobyt Šeru 50 Mg).

Uváznutí v Šeru

Přijdete-li v Šeru o všechnu energii (Mg), uvázli jste a nemůžete ven. Pro výstup z první hladiny musí mít Jiný minimálně 10 Mg, pro výstup z druhé hladiny 20 Mg. Tato energie vám zůstává, výstupem o ní nepřijdete (není-li řečeno jinak).

Reakce Šera na Jiného, který již nemá energii:

–          První hladina: Po uplynutí „zaplacených“ 15 min jste zraněni za 5 HP (zranění prochází štíty, odolnostmi i imunitami) a máte dalších 15 min. Není-li vám opět dodána energie a vy nevystoupíte či nezaplatíte dalších 15min, zranění se opakuje.

–          Druhá hladina: Po uplynutí „zaplacených“ 15 min jste zraněni za 8 HP (zranění prochází štíty, odolnostmi i imunitami) a máte dalších 15 min. Není-li vám opět dodána energie a vy nevystoupíte či nezaplatíte dalších 15min, zranění se opakuje.

Vtahování do Šera

Jiného lze do Šera i vtáhnout, ale POZOR – do Šera nelze vtáhnout někoho, kdo nechce. Vtahovat do Šera násilím tedy NENÍ MOŽNÉ (potřebujete tzv. souhlasící oběť 😉 ). Vtažení někoho o jednu hladinu stojí vtahujícího 60 Mg (neplatí slevy ani modifikátory) na 15 min + jeho vlastní energie pro vstup. Energii vždy platí ten, kdo vtahuje.

Po uplynutí prvních 15 min si další pobyt v Šeru hradí každý Jiný sám. Jiný, který do dané hladiny nemá přístup, platí vždy 60Mg za 15min.

V Šeru přežívají jen Jiní. Ostatní bytosti (lidé, zvířata…) okamžitě po vtažení do Šera umírají
a jejich tělo je vyvrženo.

Herní postup:

–          Při vtažení do Šera se vtahující musí vtahovaného neustále dotýkat. Poté, co si vtahovaná osoba nasadí šerou pásku (či pásky), už se může pohybovat samostatně.

–          Vtahující vstoupí do Šera, zaplatí energii za sebe a za vtahovaného

Vytažení z Šera

Vytáhnout Jiného z Šera lze tehdy, pokud se cíl nebrání (neprotestující oběť 😉 ) – je v agónii, pod vlivem kouzla Opium apod. Cíl nemusí mít energii potřebnou pro výstup ze Šera, stačí, když tuto energii má vytahující.
Vytažení z Šera nestojí vytahujícího žádnou magenergii.

Smrt v Šeru

Pokud počet životů Jiného v Šeru klesne na 0 (tj. agónie), Jiný zůstává v Šeru, nemůže svépomocí Šero opustit.

Pokud agónie Jiného skončí v době, kdy je dotyčný v Šeru (tj. smrt), tělo ze Šera okamžitě na místě vypadne.

Pokud se do Šera dostane člověk, okamžitě umírá a jeho tělo vypadne do reality.

Mrtvé tělo (Jiného i člověka) lze vtáhnout do Šera a přenášet tam stejně, jako jakýkoli jiný neživý předmět.

 

III. Velká dohoda a Magický pakt cti

Co je to?

Velká dohoda a Magický pakt cti jsou smlouvy, které upravují interakci Světlých a Temných. Jsou magicky propojeny s Šerem, které se jejich slovy řídí.
První z nich pochází z dob dávných válek (sepsána v roce 1150 v Německu) a ustanovuje pravomoci obou stran. Dodnes je to základní právní smlouva, na kterou se Jiní při soudech odvolávají.
Magický pakt cti je mnohem mladší – byl ustanoven 13. srpna 2011. Zajišťuje každému Jinému možnost žádat čestný boj jeden na jednoho.
Velkou Dohodu v plném znění na stránkách najdete v sekci Svět – Velká Dohoda.

 

Magický pakt cti

My Velcí, znechuceni degradaci schopnosti mladých Jiných

ustanovujeme Magicky pakt cti.

Za účelem ochrany vědomosti, schopnosti a vznešenosti,

touto smlouvou měníme Šero dle naší vůle a dle našeho práva

Na základě naší vůle a moci tímto měníme samu podstatu Šera za účelem bezpečnosti a ochrany pravé schopnosti Jiných.

Na popud této smlouvy Šero ochrání ty, kdož se se ctí zhostí i nerovného boje.

Za odvahu ochranu!

Tak velíme Šeru

V Šeru není rozdílu mezi absencí Světla a absencí Tmy, ale princip odvahy a kuráže je principem všech Jiných.

„Žádám čestný boj“ jsou slova, která Šero vyslechne a takový boj zajistí.

Čestný boj je vždy tváří v tvář a vždy jeden proti jednomu.

Čestný boj smí zvolit pouze napadená strana a jako protivníka si musí zvolit nejdříve nejsilnějšího útočníka.

Po vyhlášení Čestného boje Šero nedopustí jakékoliv vměšování, dokud není boj u konce.

Z Čestného boje nemůže napadená strana před jeho ukončením prchnout.

Čestný boj je ukončen porážkou nebo kapitulací jednoho zúčastněných nebo prohlášením napadeného „Vzdávám se čestného boje.“

V případně trvalé agrese je možné právo Čestného boje vždy přivolat.

Vykonavatel:
Černý mág Charistarch – Praha

Černý mág Zavulon – Moskva

Černý mág Taviskaron – Kyjev

Oficiálně stvrdili:
Za Denní hlídku Praha: Černý mág Sakeena – Praha
Za Noční hlídku Praha: Bílý mág Jakub Podhorský – Praha

Magický pakt cti – pravidla

V případě, že je Jiný napaden více než jednou osobou naráz, může využít pravidla čestného boje. V okamžiku, kdy tak učiní, musí s ním bojovat nejsilnější z útočníků (v boji jednoho proti jednomu).

Pokud dotyčného porazí, je na ostatních, zda chtějí v boji pokračovat – pokud ano, nastupuje opět nejsilnější z nich. Síla se posuzuje podle kategorie. Jsou-li útočníci všichni stejné kategorie,  protivníka si vybírá napadený.

V okamžiku, kdy probíhá čestný boj, není možné ani jednoho ze soupeřů jakkoli ovlivňovat – Šero to nedovolí (představte si, že jsou během souboje uzavřeni v jakémsi neprodyšné průhledné kupoli). Není na ně možné kouzlit, není je možné léčit, není možné využívat schopnosti či soupeřům předávat amulety a zbraně. Stejně to platí i naopak, soupeři během souboje nemohou ovlivňovat okolí, přestože vnímají, co se kolem nich děje.

Poznámka: Pokus o užití čestného boje jako ochrany před plošným působením kouzel si vyslouží nežádoucí pozornost organizátorů (a stejně to nebude fungovat).

Download PDF